תעודות

אני מאמינה שמה שמאפשר את ההתבוננות, את שאילת השאלות ואת החקירה הוא הקשר שנוצר בין המטפל למטופל(ים).