טיפול התנהגותי קוגנטיבי

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (באנגלית: Cognitive Behavioral Therapy,‏ CBT)
הוא טיפול המכיל מכלול של שיטות טיפול פסיכולוגיות, המבוססות על שילוב של רעיונות
מהטיפול ההתנהגותי והטיפול הקוגניטיבי.

כל שיטות הטיפול מבוססות על ההנחה שמקורו של הקושי באסוציאציות בלתי-מסתגלות המשפיעות על ההתנהגות, המחשבות והרגשות של המטופל. הקושי משתמר באמצעות תהליכים קוגניטיביים והתנהגותיים בלתי-מסתגלים. מטרת הטיפול היא לבחון סיטואציות מהעבר הקרוב של המטופל שבהן הופיע הקושי ולהבין את הקשרי הופעתו. על כן, רבות מהגישות מעודדות היזכרות רגשית בסיטואציות "בעייתיות", שלאחריהן התרחקות. ההתרחקות יכולה להתבטא באתגור קוגניטיבי (בחינה מחודשת של המחשבות שהופיעו בסיטואציה) או בחינת התנהגויות חלופיות שהיה אפשר לנהוג בהן.

הגישה ההתנהגותית מבוססת בין השאר על מודל ההתניה הסמויה, לפיו גם תהליכים קוגניטיביים, כגון מחשבות אוטומטיות, נרכשים בתהליכי למידה הדומים ללמידה ההתנהגותית. הגישה הקוגניטיבית (הכרנית) מבוססת על ההנחה שכל אחד מגיב אחרת כלפי המציאות בהתאם לפירוש שהוא נותן לה. תרפיית ה-CBT משלבת את הרעיון לפיו על מנת ליצור שינוי אצל המטופל יש צורך בשינוי בתפישת המציאות (כפי שנעשה בטיפול הקוגניטיבי) עם הרעיון שנדרש שינוי בהתנהגות המטופל – ולכן יש צורך גם בלמידה ותרגול של התנהגויות חדשות (כפי שמקובל בטיפול ההתנהגותי).

שאלות נפוצות

למי מתאים טיפול בדרמה?

טיפול בדרמה מתאים לכל אחד בכל גיל. הכלים בהם נעשה שימוש מותאמים לאדם שבחדר.

במה שונה טיפול בדרמה מטיפול פסיכולוגי?

לעיתים הכלים המשמשים להרחקה (כמו בובות, סיפור, שיר וכד') או כלים השלכתיים (כמו קלפים טיפוליים) עשויים לעזור בנגיעה, התייחסות וחקירה של תכנים שקשה לגעת בהם בדרך אחרת.

למי מתאים טיפול CBT?

טיפול CBT מתאים לכל אדם. גם במקרה של CBT הכלים המשמשים לעבודה מותאמים לאדם שבחדר.

כמה זמן נמשך טיפול?
משך הטיפול תלוי במספר גורמים: הקשר שנוצר בין המטפל למטופל, שיתוף הפעולה של המטופל והקצב בו הוא עושה את השינוי הרצוי לו.